APL - arbetsplatsförlagt lärande

En stor del av din studietid sker mitt i verkligheten. På så sätt får du inte bara insyn i branschen och arbetslivet utan också ett nätverk som du har nytta av hela livet.

På våra yrkesutbildningar har du APL (arbetsplatsförlagt lärande) 1-3 dagar i veckan beroende på hur du väljer att läsa din utbildning. På så sätt får eleverna värdefulla kunskaper, erfarenheter och kontakter i branschen redan under skoltiden. Ett ytterligare mervärde för eleverna är att kunna genomföra del av sin APL i ett annat land.

Gör din APL utomlands!

Internationell APL ger eleven möjligheter att skapa internationella kontakter och öka den personliga och språkliga utvecklingen. Alla våra internationella APL-platser uppfyller Realgymnasiets krav på kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö, värdegrund och pedagogisk grund. APL-platserna riskbedöms och kvalitetssäkras av Realgymnasiets personal. 

Vi har bland annat APL-platser i Sydafrika, Irland och Tyskland.