Godkänt från Skolinspektionen!

2 juni 2022
Godkänt från Skolinspektionen!

Vi är stolta att meddela att vid Skolinspektionens tillsyn av vår skola så har vi fått beslut om att vi uppfyller författningarnas krav inom samtliga områden som granskats.

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till att alla barn och elever ska få lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla elever når minst godkänt i alla ämnen.

Här finns beslutet att läsa.