Arbetsplatsförlagt lärande

En stor del av din studietid sker mitt i verkligheten. På så sätt får du inte bara insyn i branschen och arbetslivet utan också ett nätverk som du har nytta av hela livet.

På våra yrkesutbildningar har du APL (arbetsplatsförlagt lärande) 1-3 dagar i veckan beroende på hur du väljer att läsa din utbildning. På så sätt får eleverna värdefulla kunskaper, erfarenheter och kontakter i branschen redan under skoltiden. Ett ytterligare mervärde för eleverna är att kunna genomföra del av sin APL i ett annat land.

Realgymnasiet i Växjö har bland annat samarbete med Arken Zoo, Dogman, Växjö Zoologiska, Växjöortens Fältrittklubb och Little Rock Lake.

Gör din APL utomlands!

Internationell APL ger eleven möjligheter att skapa internationella kontakter och öka den personliga och språkliga utvecklingen. Alla våra internationella APL-platser uppfyller Realgymnasiets krav på kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö, värdegrund och pedagogisk grund. APL-platserna riskbedöms och kvalitetssäkras av Realgymnasiets personal. 

Vi har bland annat APL-platser i Sydafrika, Irland och Tyskland.