Covid-19 - Tillsammans stoppar vi det!

9 augusti 2021
Covid-19 - Tillsammans stoppar vi det!

Vecka 33 drar vi igång vårt nya läsår. Det ser vi fram emot - men vill samtidigt påminna om att vi alla tillsammans måste minimera risken för smittspridning.

Återgången till undervisning i skolan kräver att var och en av oss fortsätter att ta ansvar. Det gör vi tillsammans genom att vi följer uppsatta riktlinjer och rekommendationer. Och att vi gör det varje dag. 

Hur tänker vi som skola för att minimera riskerna för smittspridning?

  • Vi håller klasserna i samma klassrum
  • Vi är en skola där minst en klass är ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande), redan under ordinarie förhållanden, vilket gör att inte alla klasser befinner sig i skolans lokaler samtidigt. Detta minskar givetvis risken för smittspridning på skolan

Vi hjälps att påminna varandra om: 

  • Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk. Det gäller självklart både elever, personal och andra som bokar in besök och möten på vår skola
  • Tvätta händerna - ofta och länge
  • Håll alltid ett rekommenderat avstånd mellan varandra 

Och återigen - det är när var och en av oss tar personligt ansvar för punkterna ovan som vi minimerar risken för smittspridning på skolan. 

Tack för att du engagerar dig i arbetet mot smittspridning - och är en del av lösningen!

Och så slutligen:
Välkomna tillbaka alla gamla och nya fantastiska elever, 
hälsar Martin Helmér (tf Rektor)
och alla medarbetare vid Realgymnasiet Västerås!

https://youtu.be/YSlPqsG28-Q