Information om Skolavslutning & Student i juni 2021

20 april 2021

Under v. 23 kommer det att bli skolavslutning för åk 1 & 2 samt Studentfirande för åk 3. Ett extra varmt och hjärtligt grattis till våra blivande studenter i åk 3 som har kämpat väl under tre fina år! Som vi alla är väl medvetna om har årets studenter mött annorlunda och utmanande situationer under det senaste dryga året, och de har kämpat hårt och framgångsrikt för att ro sin efterlängtade fantastiska Studentdag i hamn! Nedan finns möjlighet att ta del av planeringen inför de sista veckorna i skolan allteftersom den färdigställs. I mitten av maj är planläggningen helt färdigställd inför själva Studenten efter samråd med Folkhälsomyndigheten, Smittskyddsläkaren i Region Västmanland, övriga gymnasieskolor i Västmanlands län m.fl.

Information om Skolavslutning & Student i juni 2021

För åk 1 & 2


v. 18-19

Under dessa två veckor (3-16 maj):
- Det är nu dags för upploppet av läsåret 20/21. Passa på att under dessa två veckor samtala med din mentor och lärare om vad som är kvar att färdigställa i de olika kurserna, och håll koll på dina omdömen i Canvas. Även om du befinner dig på mer omfattande APL går det bra att söka kontakt med lärare och mentor. Det är nu det finns möjlighet att strukturera upp dina avslutande veckors studier och få en sista koll på vad som behöver kompletteras
- Läraren måste registrera betygen i kurserna för åk 1 & 2 senast fredagen den 11 juni så respektive lärare och undervisningsgrupp kommer överens om ett sista definitivt inlämningsdatum för ordinarie uppgifter i pågående kurser  
- Lovdagar under torsdag och fredag den 13-14 maj (Kristihimmelfärdsdagshelgen)

v. 20

Måndag 17 maj: 
- Studiedag för eleverna i åk 1 & 2. Eleverna använder med fördel studiedagen för att arbeta med uppgifter som kvarstår i sina kurser. Prata med din lärare om vilka uppgifter du bör arbeta med denna dag. Har du APL eller block-APL denna dag så har du också studiedag så klart

v. 21

Söndag 30 maj: 
- Sista dag för elever i åk 1 & 2 att lämna in restuppgifter till betygsättande lärare. Lärarna kontaktar berörda elever om kompletteringar behöver göras när uppgifterna är bedömda
- Inlämningen av ordinarie uppgifter i pågående kurser fortsätter i samråd med berörd lärare

v. 22

Under denna vecka (31 maj - 6 juni):
- Elever i åk 1 & 2 - passa på att samtala med din lärare i respektive kurs om det är några sista uppgifter eller motsv. som behöver lämnas in!
- Ditt kommande betyg ska inte komma som en överraskning - passa på att samtala med din lärare om hur ditt betyg ser ut, och håll på dina omdömen i Canvas! Din lärare är beredd att redogöra för betygssättningen. Du kan behöva återkomma under kommande vecka (v. 23) eftersom lärarna arbetar kontinuerligt med bedömning och betygssättning under denna period

-Onsdagen den 2 juni tar vi under förmiddagen en vilopaus i skolarbetet och har en obligatorisk (digital) temadag med förebyggande arbete kring ANDTS (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spelberoende). Denna gång har vi bjudit in två föreläsare, Erik Leijonmarck som är författare och narkotikaexpert. Han kommer föreläsa om narkotika. Maria Rossbäck som är familjebehandlare och familjeterapeut, hon arbetar på Irisverksam och kommer ge oss mer information om hur de arbetar på Iris.
De som arbetar med temadagen på skolan är skolsköterska Eva, kurator Shavbo, mentorerna Anki och Mia samt elevresurs Mariana. NB19B kommer att vara på skolan från kl. 13.00 så för denna klass går det bra att komma in på skolan och vara med digitalt från ett klassrum under förmiddagen


Eftermiddagen (2 juni):
HV19 -    Resurspass kl. 13.00-15.00 med Emma J (på distans eller på skolan - prata med Emma J vad som gäller just för dig)
NB19A - Resurspass kl. 13.00-15.00 med mentor Anki (på distans)
NB19B - Fysiska lektioner i skolan för Profil Hund (i Trimmet), Profil Djur (i Hunden) och ÄT (i Robinson) kl. 13.00-15.00

HV20 -    Resurspass med mentor Mia (på distans)
NB20A - Resurspass kl. 13.00-15.00 med mentor Emma M (på distans) 
NB20B - Resurspass kl. 13.00-15.00 med mentor Paul (på distans) 

v. 23

Måndag 7 juni:
- Brännbollsturnering - inga ordinarie lektioner

Tisdag 8 juni: 
- Skolavslutning på skolan kl. 09.30 (åk 1) och kl. 12.00 (åk 2)

Fredag 11 juni: 
- Betygen i elevens genomförda kurser under läsåret registreras av betygsättande lärare fredagen den 11 juni. En sammanställning av betygen skickas hem till eleverna i åk 1 & 2 med post vid midsommartid

v. 24

Under veckan:
- För de elever i åk 1 & 2 som har behov av att nå målen i sina kurser kommer sommarskola att erbjudas. Vi återkommer vilka kurser, datum och tider som är aktuella. Kanske startar detta redan under torsdag och fredag under föregående vecka (v. 23)

Ha ett jättehärligt sommarlov så ses vi den 18 augusti!

- Skolan startar i höst (lå 21/22) onsdagen den 18 augusti
   Upprop för NB19A, NB19B och HV19 äger rum kl. 09.30
   Upprop för NB20A, NB20B och HV20 äger rum kl. 10.30
   
   Våra nya NB-elever i åk 1 (NB21A, NB21B) kommer att ha upprop kl. 13.00 och våra nya HV-elever i åk 1 (HV21) kommer att ha upprop kl. 14.30 

För åk 3 - 2021 års studenter!


Planeringen inför studenten baserar sig på de senaste rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Dessa kan du läsa om här. Vad gäller studentflak och liknande så kan du läsa om detta här

v. 18

Under denna vecka (3-9 maj):
- Det är nu dags för upploppet av läsåret 20/21. Passa på att under de kommande veckorna samtala med mentor och lärare om vad som är kvar att färdigställa i de olika kurserna, och håll koll på dina omdömen i Canvas. Det är nu det finns möjlighet att strukturera upp dina avslutande veckors studier och få en sista koll på vad som behövs åtgärdas innan studenten. Din mentor kommer att coacha dig ända fram till studentdagen - passa på att utnyttja det!
- Läraren måste registrera betygen senast fredagen den 28 maj så respektive lärare och undervisningsgrupp kommer överens om ett definitivt sista inlämningsdatum för ordinarie uppgifter etc. 

v. 19

Torsdag och fredag 13-14 maj:
- Kristihimmelfärdsdagshelgen - Lovdagar

Söndag 16 maj: 
- Sista dag för våra blivande studenter att lämna in restuppgifter till betygsättande lärare (prel.) 
- Inlämning av pågående ordinarie uppgifter i pågående kurser fortsätter i samråd med berörd lärare 

v. 20

Måndag 17 maj: 
- Studiedag - de blivande studenterna är på hemmaplan, och alla restuppgifter ska nu vara inlämnade. Lärarna arbetar under dagen med att bedöma de inlämnade restuppgifterna. Lärarna kontaktar berörda om kompletteringar behöver göras
- De blivande studenterna använder med fördel studiedagen för att arbeta med pågående ordinarie uppgifter som kvarstår i pågående kurser

v. 21

Under denna vecka (24-30 maj):
- Ditt kommande betyg ska inte komma som en överraskning - passa på att samtala med din lärare om hur dina betyg ser ut i respektive kurs, och håll koll på dina omdömen i Canvas! Din lärare är beredd att redogöra för betygssättningen. Så känner du dig klar med alla inlämningar eller motsvarande så kan du samtala med din lärare om hur bedömning och betyg ser ut - vissa lärare kan kanske ge dig svar denna vecka (under v. 21) eller så kan du behöva vänta till v. 22
- Betygen i de genomförda kurserna under läsåret registreras av betygsättande lärare fredagen den 28 maj. Studenterna får sina betyg i handen under studentdagen onsdagen den 9 juni och betygen kommer också att laddas upp i en digital nationell betygsdatabas som finns för detta ändamål. Studenternas betyg kommer att synas på www.antagning.se omkring fredagen den 18 juni - så alla studenter bör skapa ett personligt konto där, och logga in. Även stadsarkivet för Västerås stad kommer att få betygen (i pappersform) - det är därifrån du beställer en kopia om ditt original försvinner. För de studenter som redan inför kommande höst har sökt utbildning vid högskola/universitet så kommer betygen att hämtas automatiskt från den digitala betygsdatabasen inför ansökningsprocessen under sommaren

v. 22

Under denna vecka (31 maj - 6 juni):
- Ordinarie lektioner enligt schema fortsätter men det kommer att bli i kombination med insamling av läroböcker, återlämning av datorer, städning av elevskåp, avslutningssamkväm med undervisande lärare, klassens gemensamma studentförberedelser, bedömnings- och betygssamtal m.m. 
Mentor och berörd klass planerar veckan tillsammans - och samarbetar givetvis med de lärare som har lektioner denna vecka och som kanske vill ha betygssamtal, fikastund o.s.v.
Vi planerar för studentmiddag (klassvis) med mat & dryck, mösspåtagning m.m. i en avskild avdelning i Hahrska Palazet (Mimergatan, Västerås) (prel.):
   tisdagen den 1 juni (HV18) kl. 17.30
   onsdagen den 2 juni (NB18A) kl. 17.30
   torsdagen den 3 juni (NB18B) kl. 17.30 
-Onsdagen den 2 juni tar vi under förmiddagen en vilopaus i skolarbetet och har en obligatorisk (digital) temadag med förebyggande arbete kring ANDTS (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spelberoende). Denna gång har vi bjudit in två föreläsare, Erik Leijonmarck som är författare och narkotikaexpert. Han kommer föreläsa om narkotika. Maria Rossbäck som är familjebehandlare och familjeterapeut, hon arbetar på Irisverksam och kommer ge oss mer information om hur de arbetar på Iris.
De som arbetar med temadagen på skolan är skolsköterska Eva, kurator Shavbo, mentorerna Anki och Mia samt elevresurs Mariana.

Under eftermiddagen den 2 juni kl. 13.00-15.00 finns möjlighet att jobba med klassens egna planering inför studenten. Prata ihop er med er mentor hur ni vill utnyttja eftermiddagen

v. 23

Måndag 7 juni:
- Brännbollsturnering - inga ordinarie lektioner (prel.) 

Tisdag 8 juni: 
- Ingen skolverksamhet för de blivande studenterna - egna studentförberedelser

__________________________________________

Onsdag 9 juni - Studentdagen!


Som vanligt gäller att:
- Skolan är en drogfri och alkoholfri plats. En student som bedöms att inte uppträda i enlighet med detta kommer att omhändertas på ett tryggt sätt och sedan ser vi till att eleven kommer hem under ordnade former

Tips till den blivande studenten:
- Det blir en lång, varm och härlig dag. Se till att ha sköna skor, äta en ordentlig frukost på morgonen och dricka mycket vatten under dagen
- Se till att det finns en stor plastpåse (eller motsv.) så du kan skydda dina studentkläder från blommor som hängs kring din hals och kan färga av sig
- Om du ser en toalettinrättning - besök den! Det kommer att behövas flera gånger under dagen!
- Du kommer få en hel del viktiga dokument under avslutningsceremonin - ta med något att förvara dem (säkert) i

- Be de som tar emot dig när du springer ut att köpa miljövänlig (nedbrytbar) konfetti etc. Det finns flera sådana miljövänliga produkter! Man kan även tänka sig såpbubblor etc.


(Tänk på att nedanstående schema är mycket preliminärt tills vi vet hur pass Corona-anpassad studentdag skolan kommer att rekommenderas att anordna)

__________________________________________

NB18A
Kl. 08.30 - Samling för studentfotografering vid Hamngränd 10
Kl. 09.15 - Samling vid hundentrén på baksidan av skolanNär studentfotograferingen är klar är klassen välkommen in till skolan och släpps in via hundentrén. Vi samlas i ett klassrum och har avslutningsceremoni, stipendieutdelning, betygsutdelning, lättare förtäring m.m. Elev som är sjuk eller avstår pga. riskgruppstillhörighet hoppas vi vill delta digitalt
Kl.10.00 - Utspring! [Sker vid skolans huvudentré, Sigurdsgatan 14]

- Studenterna har inte möjlighet att komma in på skolan före studentfotograferingen
-  Fyra anhöriga per student är välkomna till utspringet! Väl på plats finns anvisningar till ståplatser
- Var inte kvar på området alltför länge efter utspringet och tänk på att studenterna inte har möjlighet att gå tillbaka in på skolan efter att de sprungit ut - nästa klass ska då påbörja sin ceremoni

__________________________________________

NB18B
Kl. 09.45 - Samling för studentfotografering vid Hamngränd 10
Kl. 10.30 - Samling vid hundentrén på baksidan av skolan. När studentfotograferingen är klar är klassen välkommen in till skolan och släpps in via hundentrén. Vi samlas i ett klassrum och har avslutningsceremoni, stipendieutdelning, betygsutdelning, lättare förtäring m.m. Elev som är sjuk eller avstår pga. riskgruppstillhörighet hoppas vi vill delta digitalt
Kl. 11.15 - Utspring! [Sker vid skolans huvudentré, Sigurdsgatan 14]

- Studenterna har inte möjlighet att komma in på skolan före studentfotograferingen
- Fyra anhöriga per student är välkomna till utspringet! Väl på plats finns anvisningar till ståplatser
- Var inte kvar på området alltför länge efter utspringet och tänk på att studenterna inte har möjlighet att gå tillbaka in på skolan efter att de sprungit ut - nästa klass ska då påbörja sin ceremoni

__________________________________________

HV18
Kl. 11.00 - Samling för studentfotografering vid Hamngränd 10
Kl. 11.45 - Samling vid hundentrén på baksidan av skolanNär studentfotograferingen är klar är klassen välkommen in till skolan och släpps in via hundentrén. Vi samlas i ett klassrum och har avslutningsceremoni, stipendieutdelning, betygsutdelning, lättare förtäring m.m. Elev som är sjuk eller avstår pga. riskgruppstillhörighet hoppas vi vill delta digitalt
Kl. 12.30 - Utspring! [Sker vid skolans huvudentré, Sigurdsgatan 14]

- Studenterna har inte möjlighet att komma in på skolan före studentfotograferingen
- Fyra anhöriga per student är välkomna till utspringet! Väl på plats finns anvisningar till ståplatser
- Var inte kvar på området alltför länge efter utspringet

__________________________________________

Varmt välkomna till Studenten vid Realgymnasiet Västerås den 9 juni 2021!

Från Realgymnasiet Västerås vill vi önska våra fantastiska studenter varmt lycka till i framtiden!