Lär känna vår hästlärare Lisa

18 maj 2020
Lär känna vår hästlärare Lisa

Kan du berätta lite om dig själv?

Jag heter Lisa och bor i ett villaområde Trollhättan med min familj. Jag har alltid varit intresserad av hästar och i yngre år var jag aktiv tävlingsryttare på medelsvår nivå i hoppning och fälttävlan samt födde upp och utbildade unghästar, men nu för tiden ägnar jag mig åt mina två hästar som fritidsintresse.

Vad är det bästa med Realgymnasiet i Trollhättan?

Det bästa är att vi är en liten skola med en stark vi-känsla. Alla elever blir sedda hos oss vilket skapar en trygghet för eleverna. Vi har även jättefina helt nyrenoverade lokaler vilket skapar en bra skolmiljö.

Jag drivs av att se elever växa, utveckla sitt självförtroende och sin självkänsla.

Vad är det roligaste med att vara profillärare på Realgymnasiet?

Att eleverna ges så bra förutsättningar att utvecklas inom sin profil. Vi har en bra samarbetspartner på Trollhättans fältrittklubb med en fin anläggning och välutbildade hästar. Det är även roligt att besöka eleverna på sina APL platser där eleverna lär sig i verkligheten, och att eleverna under årskurs två och tre ges möjlighet till utlands APL. Det är också mycket stimulerande att genomföra de olika specialiseringsveckorna inom profilen som anordnas varje år.

Jag drivs av att se elever växa, utveckla sitt självförtroende och sin självkänsla, som till exempel när någon elev lär sig något nytt eller klarar av något som eleven inte kunde veckan innan det är kul.

Utbildningen ger alla elever, förutom en yrkesexamen, möjlighet att läsa till högskolebehörighet.

Varför ska man välja Hästutbildningen?

Realgymnasiet erbjuder en utbildning som grundar sig i verkligheten, där eleverna omsätter teoretiska kunskaper i praktiken och befäster dina kunskaper. Elevernas intresse blir en drivkraft att sträva mot hög måluppfyllelse. Utbildningen ger också möjlighet till samverkan mellan kärnämnen och karaktärsämnen vilket skapar motivation och ger alla elever bra förutsättningar att lyckas. Ett gott yrkeskunnande skapar trygga elever som tror på sin egen förmåga vilket ger möjlighet till en bra framtid. Utbildningen ger även alla elever förutom en yrkesexamen möjlighet att läsa till högskolebehörighet.