Hälsning från vår nya personal: Jonas Cederulf - Mentor & SYV

8 augusti 2022

Jag heter Jonas Cederulf och är ny i rollen som mentor och SYV på Realgymnasiet i Örebro. Jag har 25 yrkesverksamma år i grundskolan bakom mig och nu när chansen kom att få möjligheten att arbeta nära eleverna på Realgymnasiet så kände jag mig tvingad att ta den chansen. 

Jag tror på konceptet med mentorskapet frikopplat från lärarna. Jag tror att det ger effekt för eleven att få hjälp och stöd för sin utveckling av oss som mentorer samtidigt som lärarna arbetar med lärmiljön. Det kommer att skapa trygghet för varje elev! Att vi sedan i teamet jobbar gemensamt för elevernas bästa och inte glömmer någon aspekt på vägen känns väldigt stimulerande.

 Vi ses :)

//Jonas