Skola och bransch i samarbete – en riktig framgångssaga!

5 januari 2022

Alla utbildningar på Realgymnasiet bygger på ett behov hos svenska tillväxtbranscher och tillsammans med samarbetspartners tror vi på en riktig framgångssaga! Enligt undersökningar kan vi se att närmare 87 % av våra elever är i sysselsättning i form av jobb eller studier sex månader efter studenten vilket är ungefär 30 % högre än rikets sysselsättningssiffra från gymnasieskolor.

Skola och bransch i samarbete – en riktig framgångssaga!

För att säkra svenska företags kompetensförsörjning är det väsentligt att samverkan mellan näringsliv och skolan finns. Dagens elever är framtidens medarbetare och entreprenörer och det är viktigt att vi som skola visar och inspirerar dem till ett arbetsliv inom våra utbildningar. 

Hösten 2020 startar vi upp i Örebro och har redan etablerat oerhört bra samarbeten med lokala företagare att bedriva skolan i samarbete med. Lika viktigt för samverkan är det också för företagen, det kan handla om att säkra generationsväxlingen på företaget, öka intresset för branschen och få vara med att påverka utbildningsinnehållet.

I Örebro kommer vi samarbeta med Örebro Fältrittklubb för utbildningen Häst då en del av undervisningen kommer vara förlagd ute på ridklubben. Vi har också ett tätt samarbete med ProMeister i Örebro samt ett antal verkstäder i staden för APL-platser m.m. Tassa Rätt samt Bra Zoo är samarbeten för utbildningarna Hund och Djurvård som vi är väldigt glada över.

Samverkan stärker även kvalitén på skolan, vi kan lyssna in behoven hos företagen öka insikten om vad utbildningarna behöver leverera så våra elever kan bli anställningsbara efter studenten. Studier visar även att elever lär sig mer och bättre genom att omsätta teoretiska kunskaper i praktiken.

Vi kan se att engagemangen hos eleverna ökar och många elever påpekar att det praktiska arbetet var en bidragande faktor för deras ökade förståelse för kursernas innehåll.

Daniela Johansson DJURVÅRDSLÄRARE PÅ REALGYMNASIET I GÖTEBORG