Student 2022

  • 9.45 Samling i skolan 
  • 11.00 Promenad till hamnen 
  • 11.30 Gruppfotografering i hamnen 
  • 12-14 Lunch på Lotsen 
  • 14.10 Utspring från Lotsen 
  • 14.35 Promenad mot stora torget 
  • 15.00 Alla studenter på stora torget 
  • 15.45 Kortegen börjar från Nicolaiskolan

Tänk på att alkohol är inte tillåtet under dagen!

Alla som vill fira ungdomarna är välkomna till utspring!

Här finns även en länk om man vill hjälpa till och nattvandra på studenten. Nattvandring på studenten

Varmt välkomna önskar rektor med personal

Plats Tid 10 juni 2022 09:45 - 10 juni 2022 14:10