Realgymnasiet, vad är det?

25 november 2019

Realgymnasiet grundandes 2003. En skola som erbjuder utbildningar tillsammans med branschen. Realgymnasiet finns på 15 orter, från Sundsvall i norr till Malmö i söder.

Vad erbjuder vi?

- Vi ger ungdomar en utbildning som grundar sig i det personliga intresset och bygger på verkliga behov i svenska tillväxtbranscher.

- Vi ger ungdomar en utvecklande och rolig utbildning som grundar sig i det personliga intresset - den allra bästa drivkraften för ett meningsfullt lärande.

- Vi ger ungdomar utbildningar av hög kvalitet som både leder till jobb direkt efter examen och vidare studier på högskolenivå.

- Vi ger varje elev möjlighet att lära sig själv och hur hen på ett smart sätt kan hantera nya situationer, hämta ny kunskap och få nya färdigheter. På så sätt utbildar vi hela tiden för framtiden.