Vill du börja hos oss?

Vill du börja hos oss? Är du intresserad av att börja på vår skola men har inte sökt till oss? Kontakta din studie – och yrkesvägledare på din grundskola för hjälp att söka till reservantagningen i mån av plats på vår skola. Om personen inte finns tillgänglig - kontakta antagningsenheten gymnasieantagningen@falkenberg.se Vänliga hälsningar Realgymnasiet i Halmstad Har du frågor om vår skola? Maila till malin.linden@realgymnasiet.se

Postadress

Skånegatan 59

302 38 Halmstad

Telefon

010-139 86 70 

E-post

halmstad@realgymnasiet.se


Viveka Lennse Johansson

Rektor

Clara Bjurholm

Mentor & SYV

Marie Gustavsson

Administratör

Emil Ekholm

Lärare & APL-ansvarig

Tora Tjeerdsma

Lärare & APL-ansvarig

Sjaunja Andersson

Lärare & APL-ansvarig

Maria Ohlander

Lärare & Specialpedagog

Shauna Valter föräldraledig

Lärare

Sanda Bahtanovic

Kurator

Kurator finns på plats på tisdagar 8-17.00.

Jessica Carlsson

Skolsköterska

Skolsköterskan finns på plats på tisdagar 8-17.00. 

Kontakt till skolläkaren sker via skolsköterskan.

Johanna Emilsson

Lärare


Gabriella Zejneli

Lärare & APL ansvarig


Malin Lindén

Mentor & kommunikatör