3 snabba frågor till vår veterinär!

27 mars 2020

På Djurvårdsutbildningen hittar du engagerade lärare och ett nära samarbete med branschen, vi har träffat Jesper Arnö som jobbar som vår koncernveterinär och ställt några frågor!

3 snabba frågor till vår veterinär!

Hej Jesper! Vad gör man när man är veterinär på Realgymnasiets skolor?

Hej! Jag jobbar med kvalitetssäkring och vidareutveckling av rutiner inom djurvård för våra skolor som erbjuder utbildningar där man hanterar djur. Jag besöker skolorna och går igenom hur lokalerna ser ut och ger stöd och rådgivning till vår djurpersonal. Jag tittar också på djurhållning, hygien och smittskydd.

-Vår djurhandbok är något som jag också jobbar med. I den kan man läsa om standardiseringar av våra djuravdelningar, vilka arter vi ska ha, hur man ska sköta burar, skötsel av djur och teknisk utrustning. Tillsammans med programansvarig för Djurvård bedömer jag standarden på avdelningarna genom internkontroller terminsvis och jag är även involverad när vi startar nya djuravdelningar som stöd till skolenheten och vår fastighetsavdelning.

 

 Finns det några områden som du tycker är extra viktiga just nu?

Belysning är ett ämne jag brinner för och jag har arbetat fram nya riktlinjer för terrarier. Om man exempelvis tittar på skäggagamen, som är en ödla som lever i Australien, så utsätts den i sin naturliga miljö för mycket solljus. Det går inte att jämföra när man sätter den i ett terrarium med konstgjord belysning. Får de inte tillräckligt med ljus så mår de inte bra, de kan bli deprimerade precis som vi människor. Det kan man exempelvis se på att färgen ändras, aptiten försämras, man kan även se minskad aktivitet och brist på intresse för fortplantning. För att skäggagamen ska må så bra som möjligt så handlar det ju i stort om att försöka återskapa de förhållanden de lever under i naturen. Utöver belysning så är det viktigt att exempelvis jobba med foder, temperatur, luftfuktighet och olika typer av miljöberikning. Målet är att skapa olika ”zoner” i terrariet med olika förhållanden så att djuren sedan själva kan reglera sina kroppsfunktioner genom aktivt beteende. Precis som de gör i naturen.

Ytterligare ett exempel på vad jag brinner för är att införa fågelpellets. Varför, jo ett djur som lever i naturen äter väldigt sällan bara en sak. De äter inte bara frön som vi oftast ger dem. Då är det bättre att ge helfoder eftersom det innehåller allt som burfåglar behöver som bas utöver grönsaker, frukter och insekter. Sjukdomar bland smådjur härrör ofta från felaktig skötsel. Då är det bättre att förebygga om det går, än att behandla.

 

Vad är din vision framåt gällande arbetet med kvalitetssäkring och standardisering i djurvård?

Jag drivs av utvecklingsdelen i mitt uppdrag. Slutmålet är ju att ge djuren optimala förutsättningar för att må så bra som möjligt, vad gäller beteende och fysiskt välbefinnande.


Tack för att vi fick intervjua dig!

Drömmer du om att arbeta med djurvård?


Då har vi rätt utbildning för dig. På Djurvårdsutbildningen på Realgymnasiet hittar du engagerade lärare och ett nära samarbete med branschen. Vid avslutad utbildning har du en stor kunskapsbas och attraktiva kvalifikationer som framtida arbetsgivare söker. Du blir bland annat kvalificerad djurvårdare nivå 2. Du har även möjlighet att läsa vidare på universitet eller högskola.