Sjuk- och frånvaroanmälan

Om du är sjuk eller frånvarande av annan orsak och behöver stanna hemma måste du anmäla detta varje dag. Det är alltid vårdnadshavare som måste anmäla dig om du inte är myndig. Du kan anmäla frånvaro antingen via webben eller via telefon. För att anmäla frånvaro på webben behöver du BankID. Om du inte kan logga in, kan det bero på att du inte finns upplagd i Skola24. Kontakta i så fall skolans administratör som kan hjälpa dig.

För att sjuk-/frånvaroanmälan ska vara giltig gäller följande med reservation för lokala skillnader mellan skolorna*:

  • Förälder/myndig elev anmäler frånvaro varje dag eleven är sjuk eller frånvarande.
  • Förälder/myndig elev anmäler frånvaro senast kl 08.30. Om anmälan inte sker i tid, måste vårdnadshavare/myndig elev kontakta mentor.


För att anmäla frånvaro del av dag går du in på länken nedan:

  • Om du loggar in via dator + mobilt bankID, väljer du annan enhet
  • Om du loggar in via dator + bankID, väljer du denna enhet


För att anmäla frånvaro via telefon:

Du kan ringa in frånvaroanmälan senast kl 08.30 på telefonnummer 0515-436 25 och knappa in elevens personnummer. Om du ringer kan du endast anmäla frånvaro för hel dag.

Både giltig och ogiltig frånvaro kommer att aviseras för att säkerställa att inte omyndig elev själv anmält frånvaro. I första hand aviseras frånvaro via e-post och i andra hand via SMS. Frånvaroaviseringen går hem till vårdnadshavare efter kl 17.00.