Canvas för vårdnadshavare

Canvas är Realgymnasiets lärplattform, navet för att leda och följa varje elevs lärande. Det är i Canvas all kommunikation mellan elev, undervisande pedagoger och mentorer samlas. Här kan vi alla som finns runt ditt/dina barn gemensamt stötta och coacha dem på bästa sätt.

Få koll på Canvas

För dig som är vårdnadshavare på Realgymnasiet är det viktigt att få koll på hur Canvas funkar. Det är nämligen genom Canvas som vi på skolan kommer kommunicera det som rör ditt/dina barns lärande. Där är där du:

  • Ser schema
  • Ser läxor, uppgifter och återkopplingar
  • Kan kommunicera med skolan

Har du fler än ett barn på Realgymnasiet så kommer du att kunna följa dem i samma vy i Canvas. Detta för att underlätta för dig att överblicka dina barns skolgång.

Kom igång med Canvas

Du loggar in med Bank-ID på: login.realgymnasiet.se

Nedan finns en instruktionsvideo, samt nedladdningsbara användartips, så att du enkelt ska kunna komma igång.