Behörighetspaket

Går du ett Yrkesprogram hos oss på Realgymnasiet så kan du välja olika behörighetspaket. Utöver grundläggande behörighet kan du välja till kurser som ger särskild behörighet. Läser du något av våra Yrkesprogram så kan man välja ”Behörighet Samhäll” som ger behörighet till utbildningar inom humaniora, juridik och teologi. Läser du något av våra naturbruksprogram så kan du även välja ”Behörighet Natur” som ger viss behörighet till utbildningar inom naturvetenskap och biologi. Vissa kurser kan du behöva läsa som utökat program och kom ihåg att det är rektorn på din skola som fattar beslut om utökat program.